Schuldsaldoverzekering

Schuldsaldo

Deze polis dekt uw nabestaanden in tegen de schuld die na uw overlijden nog zou moeten worden afgelost. Vele hypotheekverstrekkers voeren de dekking van deze waarborg in als een contractuele vereiste.