Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

U kunt een waarborg “Rechtsbijstand” afsluiten als optie in uw polis BA Auto. In dat geval zal de tussenkomst meestal beperkt zijn tot geschillen in relatie met uw voertuig, de werking ervan en de schadegevallen die optreden.

Bij betwistingen zal deze polis u dus ondersteuning bieden. Maar vaak is dat onvoldoende voor een onderneming en misschien is het nuttig om na te denken over een aparte polis Rechtsbijstand die een meer uitgebreide bescherming biedt (zie verder rubriek Bedrijf).