Omnium

Omnium

De omniumverzekering dekt de schade aan uw eigen wagen (zelfs bij eigen fout). Deze vergoeding geldt ook bij brand, diefstal, glasbraak of natuurkrachten. Het gaat hier om een aantal bijkomende waarborgen ter aanvulling van de klassieke BA en rechtsbijstand (zie verder). De meeste maatschappijen hanteren een kleine omnium en een grote omnium.

Volgende dekkingen zijn voorzien bij de kleine omnium :

– Brand dekt brandschade ingevolge
o brand in de wagen
o brand in de garage van jouw woning
o brand door blikseminslag
o brand door kortsluiting of zelfontbranding
o blusschade,
– diefstal
o vergoeding van materiële schade door inbraak
– glasbreuk (ingevolge steenslag of inbraak)
– natuurkrachten (vergoeding bij stormschade, hagelstenen, overstromingen en aanrijdingen met wild)

Grote omnium (of volledig Casco) is een volledige waarborg “Eigen schade” waarbij alle schade aan de wagen vergoedt wordt.

Ook bij een ongeval in recht kan deze waarborg van groot nut zijn als de vergoeding om één of andere reden niet kan uitbetaald worden (bvb niet verzekerde tegenpartij of betwisting van de feiten). Vergoeding van vandalisme, vluchtmisdrijf of carjacking is natuurlijk ook voorzien. Verder gelden ook alle dekkingen van de kleine omnium.