Brand

Brand

Eigenaar

Brandverzekering

De brandverzekering verzekert uw woning en inboedel tegen zowel brand als tegen waterschade, stormschade, glasbreuk, elektriciteitsschade. Na een aantal schrijnende gevallen heeft de wetgever immers geëist dat een aantal basisdekkingen in de polis worden opgenomen.

De standaardformule dekt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen. Verder voorziet de polis ook burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw. en rechtsbijstand gebouw (voor eigenaars).

Uitbreidingen

Daarnaast bestaan er verschillende formules voor extra dekkingen. We denken hierbij aan diefstal, waardevolle voorwerpen of alle bouwrisico’s.

Huurder

De brandverzekering is natuurlijk ook belangrijk voor de huurder van een pand. In de eerste plaats om de huurdersaansprakelijkheid te dekken. Als huurder moet je immers het gehuurde pand terug kunnen geven na de huurperiode in de staat waarin je het hebt ontvangen. Ook na een schadegeval.

Bij eender welk euvel (brand, overstroming) wordt de aansprakelijkheid van de huurder automatisch aangesproken. Verder wil je als huurder natuurlijk de inhoud van je huurwoning verzekeren bij een brand (uw eigen meubels, kleren, …), tegen waterschade, natuurrampen…

De brandverzekering voor de huurder zal de inhoud van uw woning verzekeren bij een schade of verlies. Eventueel kan u ook een diefstalverzekering afsluiten. En finaal is het ook belangrijk om uw burgerlijke aansprakelijkheid te vrijwaren. Als bij een woningbrand uw huurwoning ook een aanpalende woning beschadigt, dan moet u ook deze schade vergoeden. En zo tikt de factuur immers aardig aan.

Dus toch maar beter uw voorzorgen nemen!

Verhuurder

Als verhuurder van een pand kunt u ervoor kiezen om in uw brandverzekering de afstand van verhaal tegenover de huurder op te nemen indien u als eigenaar een brandverzekering heeft voor het gebouw. Deze brandverzekering kan zich immers tegen de huurder keren indien die aansprakelijk is voor een schadegeval.

Met de optie afstand van verhaal zal de verzekeraar zich niet tegen de huurder keren om de schade te verhalen op hem. Zo ontstaan er geen conflicten tussen u als eigenaar en uw huurder. De extra kost kunt u verhalen op de huurder door die door te rekenen in de afgesproken huurprijs.