BA Auto

BA Auto

Betreft de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992, en vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen.