Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

Uw medewerkers zijn van primordiaal belang voor uw onderneming en een arbeidsongeval is snel gebeurd. En bepaalde situaties kunnen echt dramatische proporties aannemen.

Om van uw bedrijf een succes te maken, hebt u bekwaam en toegewijd personeel nodig. De wet van 10/04/1971 verplicht u tot het afsluiten van een verzekering arbeidsongevallen zodra u mensen in dienst neemt. Deze dekking biedt waarborg voor lichamelijke letsels die uw personeel oploopt op het werk en op de weg van en naar het werk ingevolge een plotse en externe gebeurtenis, ongeacht de aard van het ongeval en zonder de schuld te moeten bewijzen.

Ook het luik “excedent” voor salarissen die hoger liggen dan het wettelijk plafond inzake arbeidsongevallen, en het luik “privé-leven” kunnen in deze polis opgenomen worden. Voor bedrijfsleiders met een zelfstandigenstatuut bieden wij een bedrijfsleidersverzekering (ongevalsdekking 24 uur op 24) of een verzekering gewaarborgd inkomen.